Tag Archives: หล่อเงิน

กระบวนการหล่อ (Castting) รับหล่อเงิน

กระบวนการหล่อ (Castting) เป็นวิธีการที่นิยมนำมาใช้ในการหล่อผลงานที่เหมือนกันหลาย ๆ ชิ้น นิยมนำมาใช้กับการหล่ออุปกรณ์ เครื่องจักร  หรือเครื่องประดับ ทั้งในแบบถาวรและแบบชั่วคราว ส่วนคุณสมบัติทั่วไปของการหล่อคือสามารถใช้ผลิตงานได้ทั้งรูปร่างธรรมดาและรูปแบบซับซ้อนสามารถทำแบบได้ตามขนาดที่ต้องการ และเลือกผสมโลหะชนิดเพื่อความคงทนหรือสวยงามได้ นอกจากนี้การหล่อยังช่วยลดเศษเสียจากการตัดแต่งเครื่องจักรได้มาก

ในปัจจุบันงานหล่อ หรือโรงรับหล่อเงินก็ถือเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมธุรกิจที่ได้รับความนิยมสืบเนื่องกันมาอย่างยาวนาน และยังได้รับการพัฒนารูปแบบให้สอดคล้องกับสภาพการทำธุรกิจมากขึ้นที่จากเดิมนิยมใช้สำหรับการหล่อพระ เครื่องประดับหรืออุปกรณ์ในการใช้สอยก็ได้เปลี่ยนรูปแบบมาเพื่อใช้กับเครื่องประดับตกแต่งเพื่อความงามมากยิ่งขึ้น

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การหล่อเงิน (Silver) ที่เป็นธาตุโลหะสีขาว มีราคารองลงมาจากธาตุทองคำ  มีลักษณะแข็งแต่สามารถนำมาตีแผ่ เปลี่ยนรูปทรง หรือหล่อหลอมให้เป็นรูปร่างใหม่ได้ จึงมักถูกนำมาดัดแปลงเพื่อใช้ทำเครื่องประดับหรือเครื่องตกแต่ง ในสมัยก่อนเงินนิยมนำมาใช้เป็นเครื่องประดับให้กับชนชั้นกลาง หรือเครื่องประดับหรือข้าวของเครื่องใช้ของชั้นสูงของกษัติรย์หรือเจ้าเมืองทางเหนือ หากในปัจจุบันนิยมนำมาใช้เป็นเครื่องประดับหรือเครื่องประดับตกแต่ง และสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องการหล่อเงินเพื่อทำเครื่องประดับหรือข้าวของเครื่องใช้ของตกแต่ง ในปัจจุบันก็มีโรงหล่อจำนวนมากที่พร้อมเป็นตัวช่วยในการหล่อเงินให้เป็นไปในรูปแบบต่าง ๆ เพียงแต่ตัวของผู้ที่ต้องการใช้งานจะต้องเลือกสถานที่รับหล่อเงินให้ได้มาตรฐาน ได้คุณภาพ และมีประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อให้ได้งานที่ตอบโจทย์ในทุกความต้องการผลิตนั่นเอง