Tag Archives: กระเป๋าผ้า

ประโยชน์ของการเลือกใช้ถุงผ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ในตอนท้ายของทุกเคาน์เตอร์เช็คเอาต์ร้านขายของชำและห้างสรรพสินค้ามี ถุงผ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถซื้อได้ ทุกร้านค้าอ้างว่าโดยการใช้ถุงที่นำมาใช้ซ้ำได้ง่ายแทนที่จะใช้กระดาษมาตรฐานหรือถุงพลาสติกคุณจะตัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมออกจากกระดาษและถุงผ้าที่มีอยู่ในโลก แม้ว่าจะเป็นคำกล่าวอ้างที่ได้รับความนิยมว่าถุงที่นำมาใช้ซ้ำได้ช่วยให้สภาพแวดล้อมมีคำอธิบายเล็กน้อยว่าถุงช้อปปิ้งที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้มีบทบาทอย่างไรในการช่วยสิ่งแวดล้อม

ประการแรกที่ถุงผ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คือความสามารถในการลดปริมาณขยะมูลฝอยและขยะฝังกลบ ถุงผ้าและถุงกระดาษมีสัดส่วนมากกว่า 20% ของปริมาณวัสดุที่อยู่ในหลุมฝังกลบ ถุงเหล่านี้ยังนับเป็นส่วนใหญ่ของเศษซากและของเสียที่กระจายอยู่ทั่วโลก แม้ว่าถุงจะมีการย่อยสลายทางชีวภาพ แต่ก็ต้องใช้เวลามากกว่า 20 ปีในการฝังกลบ กระเป๋าที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ช่วยลดถุงผ้าจำนวนมากที่ผู้ซื้อใช้และลดจำนวนถุงผ้าที่ทิ้งลงในหลุมฝังกลบขยะหรือทิ้งไว้รอบ ๆ เพื่อเป็นขยะสิ่งแวดล้อม

ข้อดีประการที่สองของการใช้กระเป๋าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคือการลดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากโรงงานที่ผลิตถุงกระดาษหรือถุงผ้า โรงงานผลิตสารควันและสารมลพิษออกสู่อากาศเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ถุงผ้ากระดาษหรือถุงช้อปปิ้งพลาสติกที่จำเป็น ด้วยการลดจำนวนถุงที่ผู้บริโภคต้องการโรงงานจะสร้างผลิตภัณฑ์น้อยลงซึ่งช่วยลดปริมาณมลพิษทางอากาศในอากาศ มลพิษทางอากาศเกิดจากศูนย์รีไซเคิลและหลุมฝังกลบที่พยายามจะเผาเศษพลาสติกและถุงผ้ากระดาษทิ้งลงเพื่อให้มีพื้นที่น้อยลงในหลุมฝังกลบ

เคยเป็นที่ร้านค้าและธุรกิจใช้รายการส่งเสริมการขายฟรี

เพื่อดึงดูดลูกค้าที่มีโอกาสเป็นลูกค้า รายการเหล่านี้มักประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หรือบริการฟรีที่ลูกค้าสามารถเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือร้านค้าเพื่อที่ว่าเมื่อพวกเขาใช้ผลิตภัณฑ์จะทำให้ธุรกิจของคุณมีความสดใหม่ในใจ เมื่อเร็ว ๆ นี้ธุรกิจและร้านค้าได้เริ่มเลือกตัวเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการฟรี แทนของของเล่นพลาสติกและรายการธุรกิจเหล่านี้จะเริ่มต้นที่จะออกถุงผ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นรายการส่งเสริมการขาย

แนวคิดเบื้องหลังรายการส่งเสริมการขายคืออะไรใหม่ ร้านค้าใช้รายการส่งเสริมการขายฟรีเพื่อดึงดูดลูกค้ามาลองใช้บริการหรือร้านค้ามาหลายทศวรรษแล้ว อย่างไรก็ตามด้วยแนวโน้มใหม่ของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มร้อนว่าผู้บริโภคเปลี่ยนไปทำธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมร้านค้าก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ ร้านค้าเสนอกระเป๋าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้าที่หยุดโดยร้านของพวกเขา ถุงผ้าหรือร้านค้าอยู่ด้านข้างซึ่งท้ายที่สุดเป็นการโฆษณาฟรีสำหรับ บริษัท ผู้บริโภคจะใช้กระเป๋าช็อปปิ้งที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในสถานที่อื่น ๆ และแพร่กระจายคำโฆษณาเกี่ยวกับร้านค้าหรือธุรกิจได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ทราบว่าพวกเขากำลังโฆษณาร้านค้า