Monthly Archives: September 2015

การเลือกใช้สายพานไทม์มิ่งจากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานจะทำให้เครื่องยนต์ทำงานง่ายขึ้น

car

สายพานไทม์มิ่งหรือบางคนเรียกว่าสายพานราวลิ้น ถือเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญมากชิ้นหนึ่ง ประกอบอยู่ภายในเครื่องยนต์ มีมาตั้งแต่รถยนต์รุ่นเก่าจนถึงเครื่องยนต์ในปัจจุบัน ความสำคัญของสายพานไทม์มิ่งนั้นทำหน้าที่ถ่ายทอดกำลังจากเพลาข้อเหวี่ยงไปยังเพลาราวลิ้น ให้มีการทำงานอย่างสัมพันธ์กันและลงตัว จากนั้นเพลาราวลิ้นจะถ่ายทอดกำลังไปยังกระเดื่องวาล์วเพื่อไปทำหน้าที่เปิดปิดวาล์วไอดี-ไอเสีย ทั้งนี้หากมีการผิดจังหวะเกิดขึ้น ก็จะส่งผลให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันผู้ผลิตรถยนต์หลายค่ายได้หันกลับมาใช้โซ่ไทม์มิ่งซึ่งมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวกว่า

อายุไขสายพานไทม์มิ่งอยู่ระหว่าง 1-1.5 แสนกิโลเมตร ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทั้งนิสัยการขับขี่การตั้งที่ตึงหรือหย่อยจนเกินไปรวมถึงคุณภาพของเนื้อสายพานไทม์มิ่งเอง ดังนั้นจึงควรเลือกใช้สายพานไทม์มิ่งจากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานหรือของแท้จากศูนย์บริการ นอกจากนี้ จะต้องตรวจสอบต่อเนื่องเป็นประจำ เพราะเมื่อใช้งานไประยะหนึ่งสายพานไทม์มิ่ง จะยืดตัวออกจึงควรปรับตั้งความตึงใหม่และเมื่อใช้งานมาเป็นเวลานาน จะเริ่มหมดอายุ แข็ง-แตก-ฉีกขาดชำรุด หากพบให้รีบเปลี่ยนทันที

เมื่อสายพานไทม์มิ่งขาดกลไกของราวลิ้นยังคงทำงานอยู่อีกทั้งเครื่องยนต์ยังไม่หยุดทำงานส่งผลทำให้วาล์วชนกับลูกสูบจนเกิดความเสียหายอาทิ วาล์วไอดี-ไอเสียคต-หัก-ลูกสูบแตกเสียหาย อย่างไรก็ตามในเครื่องยนต์หลายรุ่นมีการออกแบบให้หัวลูกสูบทำมุมหลบเพื่อป้องกันความเสียหายสิ่งที่สำคัญให้เปลี่ยนสายพานไทม์มิ่งตามระยะที่ผู้ผลิตกำหนด ถึงแม้สภาพภายนอกยังดูดีและทุกครั้งควรเปลี่ยนลูกรอกสายพาน พร้อมกันไปด้วย เพียงแค่ดูแลให้สายพานไทม์มิ่ง-ลูกรอก อยู่ในสภาพพร้อมใช้ก็จะเพิ่มความมั่นใจให้ท่านในทุกการเดินทางว่าคงจะไม่ต้องกินข้าวลิงแน่นอน